Личен състав, деловодство, труд и работна заплата

!

Дневник ЕДСД, 1000 записвания; книга А3, 100 листа

191470
!

Дневник ЕДСД, 2000 записвания; книга А3, 200 листа

192751
!

Трудов договор, химизиран; блок А4, 100 листа

191496
!

Допълнително споразумение към трудов договор, химизирано; блок А4, 100 листа

191861
!

Заповед за прекратяване на трудовите правоотношения, химизирана; блок А4, 100 листа

191864
!

Трудова книжка; тетрадка В6, 16 листа

191835
!

Дневник за издаване на трудови книжки; книга А4, 50 листа

191863
!

Регистър на трудовите договори; брошура А4, 50 листа

192717
!

Граждански договор, химизиран; блок А4, 100 листа

191824
!

Сметка за изплатени суми по граждански договор, химизирана; блок 2/3А4, 100 листа

191808
!

Служебна бележка за хонорар, химизирана; блок А5, 100 листа

191879
!

Молба за отпуск; блок А6, 100 листа

191827
!

Молба за отпуск, химизирана; блок А6, 100 листа

192768
!

Заповед за разрешаване на отпуск; блок А6, 100 листа

192791
!

Заповед за разрешаване на отпуск, химизирана; блок А5, 100 листа

192792
!

Заповед за командировка; блок А5, 100 листа

191482
!

Заявление за пенсиониране (УП-1); А3, лист

191437
!

Удостоверение за трудово възнаграждение (УП-2); А3, лист

191438
!

Удостоверение за трудов стаж (УП-3); блок А4, 100 листа

191436
!

Присъствена книга; книга А4, 100 листа

191869
!

Комплект за рекламация; А4

192781
!

Ведомост за трудово възнаграждение, външни листа; кола В2, 2 листа

191887
!

Книга за трудово възнаграждение, А4; тетрадка В4, 24 листа

193502
!

Таблица за явявяване на работа, 18 реда; блок 1/2А3, 50 листа

191872
!

Таблица за явявяване на работа, 38 реда; блок А3, 50 листа

191866
!