Личен състав, деловодство, труд и работна заплата

!

Дневник ЕДСД, 1000 записвания; книга А3, 100 листа

191470
Време за доставка:3-5 дни

Дневник ЕДСД, 2000 записвания; книга А3, 200 листа

192751
Време за доставка:3-5 дни

Трудов договор, химизиран; блок А4, 100 листа

191496
Време за доставка:3-5 дни

Допълнително споразумение към трудов договор, химизирано; блок А4, 100 листа

191861
Време за доставка:3-5 дни

Заповед за прекратяване на трудовите правоотношения, химизирана; блок А4, 100 листа

191864
Време за доставка:3-5 дни

Трудова книжка; тетрадка В6, 16 листа

191835
Време за доставка:3-5 дни

Дневник за издаване на трудови книжки; книга А4, 50 листа

191863
Време за доставка:3-5 дни

Регистър на трудовите договори; брошура А4, 50 листа

192717
Време за доставка:3-5 дни

Граждански договор, химизиран; блок А4, 100 листа

191824
Време за доставка:3-5 дни

Сметка за изплатени суми по граждански договор, химизирана; блок 2/3А4, 100 листа

191808
Време за доставка:3-5 дни

Служебна бележка за хонорар, химизирана; блок А5, 100 листа

191879
Време за доставка:3-5 дни

Молба за отпуск; блок А6, 100 листа

191827
Време за доставка:3-5 дни

Молба за отпуск, химизирана; блок А6, 100 листа

192768
Време за доставка:3-5 дни

Заповед за разрешаване на отпуск; блок А6, 100 листа

192791
Време за доставка:3-5 дни

Заповед за разрешаване на отпуск, химизирана; блок А5, 100 листа

192792
Време за доставка:3-5 дни

Заповед за командировка; блок А5, 100 листа

191482
Време за доставка:3-5 дни

Заявление за пенсиониране (УП-1); А3, лист

191437
Време за доставка:3-5 дни

Удостоверение за трудово възнаграждение (УП-2); А3, лист

191438
Време за доставка:3-5 дни

Удостоверение за трудов стаж (УП-3); блок А4, 100 листа

191436
Време за доставка:3-5 дни

Присъствена книга; книга А4, 100 листа

191869
Време за доставка:3-5 дни

Комплект за рекламация; А4

192781
Време за доставка:3-5 дни

Ведомост за трудово възнаграждение, външни листа; кола В2, 2 листа

191887
Време за доставка:3-5 дни

Книга за трудово възнаграждение, А4; тетрадка В4, 24 листа

193502
Време за доставка:3-5 дни

Таблица за явявяване на работа, 18 реда; блок 1/2А3, 50 листа

191872
Време за доставка:3-5 дни

Таблица за явявяване на работа, 38 реда; блок А3, 50 листа

191866
Време за доставка:3-5 дни