Медицински, социално и здравно-осигурителни формуляри

!

Лична амбулаторна карта; брошура В5, 16 листа

191818
3-5 дни

Здравна карта за дете; лрошура В5, 12 листа

193527
3-5 дни

Лекарствен лист; блок, 100 листа

193528
3-5 дни

Медицинско направление; блок, 100 листа

191495
3-5 дни

История на заболяването, 4-ка; брошура, 8 листа

193529
3-5 дни

Изследване на кръв, цитохематологично; блок, 100 листа

193530
3-5 дни

Изследване на кръв, морфологично; блок, 100 листа

193531
3-5 дни

Рецепти, обикновени; блок, 100 листа

191803
3-5 дни

Декларация №1 – данни за осигуреното лице; блок А4, 100 листа

191453
3-5 дни

Приемопредавателен протокол към Декларация №1; блок А5, 100 листа

191734
3-5 дни

Придружително писмо, приложение №8 към чл.11, ал.1, химизирано; блок А4, 100 листа

193532
3-5 дни

Декларация №6 – данни за дължими вноски и данък по чл.38; блок 2/3А5, 100 листа

192759
3-5 дни

Уведомление по чл.62 от КТ към НАП; блок А4, 100 листа

191889
3-5 дни

Придружително писмо към уведомление по чл.62 от КТ; блок А5, 100 листа

191890
3-5 дни