Материални дълготрайни активи и материални запаси

!

Стокова разписка, 7 реда; блок А5, 100 листа

191431
3-5 дни

Стокова разписка, 7 реда, с обложка, химизирана; брошура А5, 100 листа

191492
3-5 дни

Стокова разписка, 11 реда; блок 2/3А4, 100 листа

191434
3-5 дни

Стокова разписка, 11 реда, с обложка, химизирана; брошура 2/3А4, 100 листа

191493
3-5 дни

Стокова разписка, 26 реда; блок А4, 100 листа

191467
3-5 дни

Стокова разписка, 26 реда, с обложка, химизирана; брошура А4, 100 листа

191494
3-5 дни

Складова разписка, 15 реда; блок 2/3А4, 100 листа

191432
3-5 дни

Складова разписка, 15 реда, с обложка, химизирана; брошура 2/3А4, 100 листа

191828
3-5 дни

Складова разписка, 25 реда; блок А4, 100 листа

191446
3-5 дни

Складова разписка, 25 реда, с обложка, химизирана; брошура А4, 100 листа

191821
3-5 дни

Карта за складово отчитане; картон 2/3В4

191865
3-5 дни

Счетоводна партида, количество и стойност; картон 2/3В4

192798
3-5 дни

Фактура, 15 реда, с обложка, химизирана; брошура 2/3А4, 100 листа

191401
3-5 дни

Акт за бракуване на материални запаси; блок А4, 100 листа

191843
3-5 дни