Стенни карти

!

Политическа карта на света, 70 х 110 см

113071
!
Размери 70 х 100 см.
С 2 лайстни, опаковани във фолио.

Политическа карта на света, 100 х 140 см

113090
!

Политическа карта на Европа

113040
!
Размери 70 х 100 см.
С 2 лайстни, опаковани във фолио.

Административна карта на България

113041
!
Размери 70 х 100 см.
С 2 лайстни, опаковани във фолио.

Физикогеографска карта на България

113037
!
Размери 70 х 100 см.
С 2 лайстни, опаковани във фолио.

Карта на София

113044
!
Размери 70 х 100 см.
С 2 лайстни, опаковани във фолио.

Карта на Пловдив

113079
!
Размери 70 х 100 см.
С 2 лайстни, опаковани във фолио.

Карта на София, 100 х 140 см

113031
!