Разделители

!

Хоризонтални разделители

170117
!
Комплект разделители, картон 300 г/м2.
Размери 10.5 х 24 см, хоризонтални.
Опаковка от 100 броя.

Картонени разделители, 5 цвята

170101
!
Комплект разделители картон, 250 г.
Формат А4, цветни.
Стандартна перфорация за папки и класьори.

Картонени разделители, 10 цвята

170118
!
Комплект разделители картон, 250 г.
Формат А4, цветни.
Стандартна перфорация за папки и класьори.

Картонени разделители, 12 цвята

170119
!
Комплект разделители картон, 250 г.
Формат А4, цветни.
Стандартна перфорация за папки и класьори.

Картонени разделители, 20 цвята

170114
!
Комплект разделители картон, 250 г.
Формат А4, цветни.
Стандартна перфорация за папки и класьори.

PVC разделители, 5 цвята

170120
!
Комплект разделители от PVC материал.
Формат А4, цветни.
Стандартна перфорация за папки и класьори.
5 цвята.

PVC разделители, 10 цвята

170102
!
Комплект разделители от PVC материал.
Формат А4, цветни.
Стандартна перфорация за папки и класьори.
10 цвята.

Разделители PVC цифри, 1-5

170128
!
Комплект разделители от PVC материал.
Формат А4, цифрово подреждане.
Стандартна перфорация за папки и класьори.
Цифри 1-5.

Разделители PVC цифри, 1-12

170103
!
Комплект разделители от PVC материал.
Формат А4, цифрово подреждане.
Стандартна перфорация за папки и класьори.
Цифри 1-12.

Разделители PVC цифри, 1-31

170104
!
Комплект разделители от PVC материал.
Формат А4, цифрово подреждане.
Стандартна перфорация за папки и класьори.
Цифри 1-31.

Разделители PVC букви, А-Я

170105
!
Комплект разделители от PVC материал.
Формат А4.
Стандартна перфорация за папки и класьори.
Букви А-Я.

Разделители PVC букви, A-Z

170130
!
Комплект разделители от PVC материал.
Формат А4.
Стандартна перфорация за папки и класьори.
Букви A-Z.

Разделители PVC януари-декември

170109
!
Комплект разделители от PVC материал.
Формат А4, месечно подреждне.
Стандартна перфорация за папки и класьори.