оригинални

!

Глава PG-37

133329
!
Вид: глава
Цвят: черна
Капацитет: 220/5%
Модел: CANON Pixma iP 1800/2500, M 220, MX300, MX310
Производител: Canon

Глава CL-38

133330
!

Вид: глава
Цвят: цветна

Капацитет: 205/5%
Модел: CANON Pixma iP 1800/2500, M 220, MX300, MX310
Производител: Canon

Глава PG-40

132852
!
Вид: глава
Цвят: черна
Капацитет: 195/5%
Модел: CANON Pixma iP 1600/2200, MP 450/150/170
Производител: Canon

Цветна глава CL-41

132874
!
Вид: глава
Цвят: цветна
Капацитет: 155/5%
Модел: CANON Pixma iP 1600/2200/6210D/6220D, MP 450/150/170
Производител: Canon

Черна глава PG-510

133343
!

Вид: глава
Цвят: черна
Модел: CANON MP240/MP260

Производител: Canon

Цветна глава CL-511

133342
!
Вид: глава
Цвят: цветна
Модел: CANON MP240/MP260
Производител: Canon

Черна глава PGI-520BK

130310
!
Вид: глава
Цвят: черна голям капацитет
Модел: CANON Pixma ip3600,4600,MP540,620,630,980
Производител: Canon

Черна глава PGI-521BK

130309
!
Вид: глава
Цвят: черна
Модел: CANON Pixma ip3600,4600,MP540,620,630,980
Производител: Canon

Цветна глава PGI-521BK

130338
!
Вид: глава
Цвят: цветна
Модел: CANON Pixma ip3600,4600,MP540,620,630,980
Производител: Canon

Черен патрон BCI-24BK

130383
!
Вид: патрон
Цвят: черен
Капацитет: 310/5%
Модел: CANON S200/S300, Pixma iP1000/1500/2000, MP 190/200/260/360/370/390
Производител: Canon

Цветен патрон BCI-24COL

130392
!
Вид: патрон
Цвят: цветен
Капацитет: 170/7.5%
Модел: CANON S200/S300, Pixma iP1000/1500/2000, MP 190/200/260/360/370/390
Производител: Canon

Патрон BCI-3eBK

130361
!
Вид: патрон
Цвят: черен
Капацитет: 310/5%
Модел: CANON BCI-3Bk, S400/S450/S600/S4500, BJC 3000/6XXX, Pixma MP 750/760/780
Производител: Canon

Цветен патрон BCI-3ec, син

1303911
!
Оригинален №:
BCI-3ec CYAN
Вид: патрон
Капацитет: 310/5%
Модел: CANON S400/S450/S600/S4500, BJC 3000/6XXX
Производител: Canon

Цветен патрон BCI-3ec, червен

1303912
!
Оригинален №:
BCI-3em MAGENTA
Вид: патрон
Капацитет: 310/5%
Модел: CANON S400/S450/S600/S4500, BJC 3000/6XXX
Производител: Canon

Цветен патрон BCI-3ey, жълт

1303913
!
Оригинален №:
BCI-3ey YELLOW
Вид: патрон
Капацитет: 310/5%
Модел: CANON S400/S450/S600/S4500, BJC 3000/6XXX
Производител: Canon

Черна глава BCI-6BK

132849
!
Вид: глава
Цвят: черна
Капацитет: 280/5%
Модел: CANON BJC-8200/S800/S820/S820D/S830S/S900/S9000/i9100/i950/i965/i865, Pixma iP 6000D/5000/4000/4000R/9600, MP 750/760/780
Производител: Canon

Цветна глава BCI-6 C,M,Y

132850
!
Оригинален №:
BCI-6C CYAN
BCI-6M MAGENTA
BCI-6Y YELLOW
Вид: глава
Цвят: цветна
Капацитет: 280/5%
Модел: CANON BJC-8200/S800/S820/S820D/S830S/S900/S9000/i9100/i950/i965/i865, Pixma iP 6000D/3000/5000/4000/4000R/9600, MP 750/760/780
Производител: Canon

Черна глава PGI-5Bk

132854
!
Вид: глава
Цвят: черна
Капацитет: 320/5%
Модел: CANON Pixma iP 2200/4200/5200/6210D/6220D, MP 450/150/170
Производител: Canon

Черна глава CLI-8Bk

132855
!
Вид: глава
Цвят: черна
Капацитет: 420/5%
Модел: CANON Pixma iP 4200/5200/5200R/6600D, MP 500/800, iX 4000
Производител: Canon

Цветна глава CLI-8C , синя

1328561
!
Оригинален №:
CLI-8C CYAN
Вид: глава
Капацитет: 420/5%
Модел: CANON Pixma iP 4200/5200/5200R/6600D, MP 500/530/800/830
Производител: Canon

Цветна глава CLI-8M, червена

1328562
!
Оригинален №:
CLI-8M MAGENTA
Вид: глава
Капацитет: 420/5%
Модел: CANON Pixma iP 4200/5200/5200R/6600D, MP 500/530/800/830
Производител: Canon

Цветна глава CLI-8Y, жълта

1328563
!
Оригинален №:
CLI-8Y YELLOW
Вид: глава
Капацитет: 420/5%
Модел: CANON Pixma iP 4200/5200/5200R/6600D, MP 500/530/800/830
Производител: Canon

Комплект KP36IP

130346
!

Вид: глава
Цвят: черна
Капацитет: 36 листа

Модел: CANON Shelphi CP700/500/400/300 Series

Производител: Canon