съвместими

!

Цветнa глава T061140

133309
!

Оригинален №: T061140

Вид: глава
Цвят: черна
Капацитет: 23ml

Модел: Stylus D68, 88, DX3800, 3850, 4800, 4850
Производител: Jettec

Цветнa глава T0612 Cyan

1333361
!

Оригинален №: T0612  Cyan

Вид: глава
Цвят: цветна
Капацитет: 23ml

Модел: Stylus D68, 88, DX3800, 3850, 4800, 4850
Производител: Jettec

Цветнa глава T0613 Magenta

1333362
!

Оригинален №: T0613 Magenta

Вид: глава
Цвят: цветна
Капацитет: 23ml

Модел: Stylus D68, 88, DX3800, 3850, 4800, 4850
Производител: Jettec

Цветнa глава T0617 Yellow

1333363
!

Оригинален №: T0617 Yellow

Вид: глава
Цвят: цветна
Капацитет: 23ml

Модел: Stylus D68, 88, DX3800, 3850, 4800, 4850
Производител: Jettec

Цветнa глава T071

133337
!

Оригинален №: T071

Вид: глава
Цвят: черна
Капацитет: 14ml

Модел: Stylus D78, 92, 120, DX4000, 4400, 5000, 5050, 6000, 7400, 8400
Производител: Jettec

Цветнa глава T071 Cyan

1333381
!

Оригинален №: T071 Cyan

Вид: глава
Цвят: цветна
Капацитет: 14ml

Модел: Stylus D78, 92, 120, DX4000, 4400, 5000, 5050, 6000, 7400, 8400
Производител: Jettec

Цветнa глава T072 Magenta

1333382
!

Оригинален №: T072 Magenta

Вид: глава
Цвят: цветна
Капацитет: 14ml

Модел: Stylus D78, 92, 120, DX4000, 4400, 5000, 5050, 6000, 7400, 8400
Производител: Jettec

Цветнa глава T072 Yellow

1333383
!

Оригинален №: T072 Yellow

Вид: глава
Цвят: цветна
Капацитет: 14ml

Модел: Stylus D78, 92, 120, DX4000, 4400, 5000, 5050, 6000, 7400, 8400
Производител: Jettec