metalni

Метални гребени

метални гребени 2:1

Сигурно и стилно подвързване, комбиниращо здравината на метала и удобството на разгръщане на документа на 360º. Гребенът държи здраво листите към документа и не позволява добавянето на други. Използват се към всички машини с перфорация на 21 отвора и преса за притискане.

метални гребени 3:1

Придават съвременен и професионален вид на Вашите документи. Сигурно и стилно подвързване, комбиниращо здравината на метала и удобството на разгръщане на документа на 360º. Използват се към всички машини с перфорация на 34 отвора и преса за притискане.

!

Метални гребени 6.3 мм, до 45 листа, 100 броя

040339
!
Метални гребени стъпка 3:1, 34 зъба.

Метални гребени 7.9 мм, до 60 листа, 100 броя

040340
!
Метални гребени стъпка 3:1, 34 зъба.

Метални гребени 9.5 мм, до 75 листа, 100 броя

040341
!
Метални гребени стъпка 3:1, 34 зъба.

Метални гребени 11 мм, до 90 листа, 100 броя

040342
!
Метални гребени стъпка 3:1, 34 зъба.

Метални гребени 12.7 мм, до 105 листа, 100 броя

040343
!
Метални гребени стъпка 3:1, 34 зъба.

Метални гребени 14.3 мм, до 125 листа, 100 броя

040322
!
Метални грбени стъпка 3:1, 34 зъба.

Метални гребени 6/6.3 мм, до 45 листа, 100 броя

040335
!
Метални грбени стъпка 2:1, 21 зъба.

Метални гребени 7.9/8 мм, до 60 листа, 100 броя

040320
!
Метални грбени стъпка 2:1, 21 зъба.

Метални гребени 9.5/10 мм, до 75 листа, 100 броя

040336
!
Метални грбени стъпка 2:1, 21 зъба.

Метални гребени 12/12.7 мм, до 105 листа, 100 броя

040321
!

Метални грбени стъпка 2:1, 21 зъба.

Метални гребени 14/14.3 мм, до 125 листа, 100 броя

040322
!
Метални грбени стъпка 2:1, 21 зъба.