Баджове. табели

!

Бадж с текстилна лента, хоризонтален

020122
3-5 дни

Бадж с текстилна лента, вертикален

020123
3-5 дни

Хоризонтален бадж с клипс

020120
3-5 дни

Вертикален бадж с клипс

020121
3-5 дни

Бадж с щипка и игла

020112
3-5 дни

Бадж с щипка и игла, опаковка 50 броя

020101
3-5 дни

Хоризонтален PVC бадж

020116
3-5 дни

Вертикален PVC бадж

020117
3-5 дни

Текстилна лента за бадж

020109
3-5 дни

Настолна табела

193108
3-5 дни