Машини за кафе и вода

Кафе машини, машини за вода, освежител.
!

Машини за вода LM-YT1-62 А

130641
3-5 дни

Машина за вода LM-YТ1-57B, ниско тяло

130658
3-5 дни

Машина за вода LM 32 А, електронна

130657
3-5 дни

Машина за вода LM 32 В, компресорна

130642
3-5 дни

Вода Девин, 19 литра, без бутилка

1503375

Бутилка 19 литра.
При получаването на вода се връща празна бутилка.
Посочените цени са без бутилка.

3-5 дни