оригинални

!

Черна глава C6614DE

290129
!

За модели: HP 610C/615C/640C/656C, HP fax 925 XI, 1020, Apolo P-2100, 2200

Оригинален №: C6614DE
Вид: глава № 20, 25 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 455/5%
Производител: HP

Черна глава C6615DE

290134
!
Модел принтер: НР DJ 810C/816C/845C/920C/940C/3810/3816/3820/3822 и PSC 500/750/950 AIO
Оригинален №: C6615DE
Вид: глава № 15, 25 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 495/5%
Производител: HP

Цветна глава C1823DE

290121
!
Модел принтер: НР DJ 710C/712C/720C/722C/810C/812C/815C/830C/832C/880C/882C/895C/890C/1120C/ Officejet Pro 1170c/1175c
Оригинален №: C1823DE
Вид: глава № 23, 30 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 2070/5%
Производител: HP

Черна глава 51626AE

290107
!

Модел принтер: НР DJ 400/400I/420C/500/500C/510/520/540/550C/560C

Оригинален №: 51626AE
Вид: глава № 26, 40 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 794/5%
Производител: HP

Черна глава 51629AE

290108
!
Модел принтер: HP DJ 600/600C/670C/690C/691C/693C/694C/695C/697C
Оригинален №: 51629AE
Вид: глава № 29, 40 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 650/5%
Производител: HP

Черна глава C8727AE

290163
!
Модел принтер: HP DJ 3000/3300/3400/3650/3845/5600/5850 series, PSC 1215/1315, OfficeJet 5610/4315/4355
Оригинален №: C8727AE
Вид: глава № 27, 10 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 220/5%
Производител: HP

Цветна глава C8728AE

290164
!
Модел принтер: HP DJ 3000/3300/3400/3650/3845/5600/5850 series, PSC 1215/1315, OfficeJet 4255/6110
Оригинален №: C8728AE
Вид: глава № 28, 8 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 570/5%
Производител: HP

Черна глава C4844AE

290174
!
Модел принтер: HP DJ 2000C/2000CN/220/2500/2600, Color DJ 1700CP, Design Jet 500/800 series, BJ 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Officejet 9110/9120/9130, Officejet Pro K850 series
Оригинален №: C4844AE
Вид: глава № 10, 69 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 1750/5%
Производител: HP

Цветна глава HP С4836, синя

2901521
!
Модел принтер: HP DJ 2000C/2000CN/220/2500/2600, Color DJ 1700CP, Design Jet 500/800 series, BJ 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Officejet 9110/9120/9130, Officejet Pro K850 series
Вид: глава № 11, 28 мл
Капацитет: 1750/5%
Производител: HP

Цветна глава HP С4837, червена

2901522
!
Модел принтер: HP DJ 2000C/2000CN/220/2500/2600, Color DJ 1700CP, Design Jet 500/800 series, BJ 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Officejet 9110/9120/9130, Officejet Pro K850 series
Вид: глава № 11, 28 мл
Капацитет: 1750/5%
Производител: HP

Цветна глава HP С4838, жълта

2901523
!
Модел принтер: HP DJ 2000C/2000CN/220/2500/2600, Color DJ 1700CP, Design Jet 500/800 series, BJ 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Officejet 9110/9120/9130, Officejet Pro K850 series
Вид: глава № 11, 28 мл
Капацитет: 1750/5%
Производител: HP

Черна глава C4814AE

290135
!
Модел принтер: HP Business Inkjet 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Officejet 9110/9120/9130, Officejet Pro K850 series
Оригинален №: C4814AE
Вид: глава № 13, 28 мл
Цвят: черна
Капацитет: 800/5%
Производител: HP

Цветна глава HP С4815, синя

2901241
!
Модел принтер: HP Business Inkjet 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Officejet 9110/9120/9130, Officejet Pro K850 series
Оригинален №:
C4815 Cyan
Вид: глава №13, 14 мл
Капацитет: 1050/5%
Производител: HP

Цветна глава HP С4816, червена

2901242
!
Модел принтер: HP Business Inkjet 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Officejet 9110/9120/9130, Officejet Pro K850 series
Оригинален №:
C4816 Magenta
Вид: глава №13, 14 мл
Капацитет: 1050/5%
Производител: HP

Цветна глава HP С4817, жълта

2901243
!
Оригинален №:
C4817 Yellow
Вид: глава №13, 14 мл
Капацитет: 1050/5%
Модел принтер: HP Business Inkjet 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Officejet 9110/9120/9130, Officejet Pro K850 series
Производител: HP

Черна глава 51645AE

290110
!

Модел принтер: HP DJ 710C/720C/722C/820CXI/850C/ 870CXI/815C/880C/890C/895CXI/930C/950C/959C/ 970CXI/980CXI/990CM/990CXI/1100C/1120C/1125C/1220C/1280/1600C/1600CM

Оригинален №: 51645AE
Вид: глава № 45, 42 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 833/5%
Производител: HP

Цветна глава 51649AE

290109
!
Модел принтер: HP DJ 350C/ 350CDI/600C/610C/615C/640C/656C/660C/670C/690C/691C/693C/694C/695C
Оригинален №: 51649AE
Вид: глава № 49, 22.8 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 930/5%
Производител: HP

Цветна глава C6625AE

290136
!
Модел принтер: НР DJ 816C/825C/840C/843C/845C
Оригинален №: C6625AE
Вид: глава № 17, 15 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 1290/5%
Производител: HP

Черна глава C6656AE

290154
!
Модел принтер: HP DJ 5550/5552/5150/5650/5850/9600 series, PhotoSmart 100/2110/7150/7350/7550/7600/ 7700/7900, OfficeJet 4110/4255/5500/5600/6100 series, PSC 1210/1310/2100/2200 Series
Оригинален №: C6656AE
Вид: глава № 56, 19 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 450/5%
Производител: HP

Черна глава C6656AE 2бр.

290238
!
Модел принтер: HP DJ 5550/5552/5150/5650/5850/9600 series, PhotoSmart 100/2110/7150/7350/7550/7600/ 7700/7900, OfficeJet 4110/4255/5500/5600/6100 series, PSC 1210/1310/2100/2200 Series
Оригинален №: C9502AE
Вид: глава № 56, 19 мл 2бр.
Цвят: чернa
Капацитет: 2х450/5%
Производител: HP

Цветна глава C6657AE

290155
!
Модел принтер: HP DJ 5550/5552/5150/5650/5850/9600 series, PhotoSmart 100/2110/7150/7350/7550/7600/ 7700/7900, OfficeJet 4110/4255/5500/5600/6100 series, PSC 1210/1310/2100/2200 Series
Оригинален №: C6657AE
Вид: глава № 57, 17 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 1200/5%
Производител: HP

Цветна глава C6578DE

290131
!
Модел принтер: DJ 916c/920c/940c/930C/950C/959C/970CXI/980CXI/990CXI/990CM/1180/1220C/1280/3650/ 3810/3820/9300 series, PSC 1215/1315, Officejet 5110/v30/v40/v45, PSC 750/950/Fax 1230
Оригинален №: C6578DE
Вид: глава № 78, 19 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 1350/5%
Производител: HP

Цветна глава C6578AE

290132
!
Модел принтер: НР DJ 916c/920c/940c/930C/950C/959C/970CXI/980CXI/990CXI/990CM/1180/1220C/1280/3650/ 3810/3820/9300 series, PSC 1215/1315, Officejet 5110/v30/v40/v45, PSC 750/950/Fax 1230
Оригинален №: C6578AE
Вид: глава № 78, 38 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 2910/5%
Производител: HP

Черна глава 51640AE

290162
!
Модел принтер: HP DJ 1200c/ps, DesignJet 330/230/250/350/430/450/455/488/650c
Оригинален №: 51640AE
Вид: глава № 40
Цвят: чернa
Капацитет: 1120/5%
Производител: HP

Черна глава C5011DE

290185
!
Модел принтер: HP Color Inkjet CP 1160, Officejet d series/ 7110/7130/7140xi/7140xi
Оригинален №: C5011DE
Вид: глава № 14, 23 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 800/5%
Производител: HP

Цветна глава C5010DE

290184
!
Модел принтер: HP Color Inkjet CP 1160, Officejet d series/ 7110/7130/7140xi/7140xi
Оригинален №: C5010DE
Вид: глава № 14, 26 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 1410/5%
Производител: HP

Черна глава C9351AE

290125
!
Модел принтер: HP DJ F380, DJ D1360/2360, PSC 1410, DJ 3920/3940, Officejet 4315/4355
Оригинален №: C9351AE
Вид: глава № 21, 5 мл
Цвят: черна
Капацитет: 150/5%
Производител: HP

Черна глава C9351CE , глава 21XL

290119
!
Модел принтер: HP DJ F380, 4180, D1360, 2360, 2460, 3920, 3940; PSC 1410; Officejet 4315, 4355, J3680
Оригинален №:C9351CE
Вид: глава № 21
Цвят: черна
Капацитет: 475 за C9351CE
Производител: HP

Цветна глава C9352AE

290122
!
Модел принтер: HP DJF380, D1360/2360, PSC 1410, DJ 3920/3940, Officejet 54605/5610/4315/4355
Оригинален №: C9352AE
Вид: глава № 22, 5 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 138/5%
Производител: HP

Цветна глава C9352CE, №22XL

290130
!
Модел принтер: HP DJ F380, 4180, D1360, 2360, 2460, 3920, 3940; PSC 1410; Officejet 4315, 4355, J3680, 5508, 5520
Оригинален №:C9352CE
Вид: глава № 22
Цвят: цветна
Капацитет:415 за C9352CE
Производител: HP

Черна глава CB335EE

290239
!
Модел принтер: HP Deskjet D4260 Printer series ,Officejet J5780 ,J6410V,HP Photosmart C4280 , C5280 ,D5360
Оригинален №: CB335EE
Вид: глава № 350
Цвят: чернa
Капацитет: 200/5%
Производител: HP

Черна глава CB336EE

290240
!
Модел принтер: HP Deskjet D4260 Printer series ,Officejet J5780 ,J6410V,HP Photosmart C4280 , C5280 ,D5360
Оригинален №: CB335EE
Вид: глава № 350XL
Цвят: чернa
Капацитет: 1000/5%
Производител: HP

Черна глава CB337EE

290241
!
Модел принтер: HP Deskjet D4260 Printer series ,Officejet J5780 ,J6410V,HP Photosmart C4280 , C5280 ,D5360
Оригинален №: CB337EE
Вид: глава № 351
Цвят: цветна
Капацитет: 170/5%
Производител: HP

Черна глава CB338EE

290242
!
Модел принтер: HP Deskjet D4260 Printer series ,Officejet J5780 ,J6410V,HP Photosmart C4280 , C5280 ,D5360
Оригинален №: CB338EE
Вид: глава № 35XL
Цвят: цветна
Капацитет: 570/5%
Производител: HP

Черна глава C9396AE

290115
!
Модел принтер: HP Officejet Pro K550 Colour Printer
Оригинален №: C9396AE
Вид: глава № 88, 58.5 мл
Цвят: черна
Капацитет: 2350/5%
Производител: HP

Цветна глава C9391AE синя

2901161
!
Модел принтер: HP Officejet Pro K550 Colour Printer
Оригинален №:
C9391AE CYAN
Вид: глава № 88, 58.5 мл
Капацитет: 1200/5%
Производител: HP

Цветна глава C9392AE червена

2901162
!
Модел принтер: HP Officejet Pro K550 Colour Printer
Оригинален №:
C9392AE MAGENTA
Вид: глава № 88, 58.5 мл
Капацитет: 1200/5%
Производител: HP

Цветна глава C9393AE жълта

2901163
!
Модел принтер: HP Officejet Pro K550 Colour Printer
Оригинален №:
C9393AE YELLOW
Вид: глава № 88, 58.5 мл
Капацитет: 1200/5%
Производител: HP

Черна глава C9362EE

290120
!
Модел принтер: HP DJ 5440, D4160, Officejet 6310, Photosmart C3180/C4180/2575/2710/7850
Оригинален №: C9362EE
Вид: глава № 336, 5 мл
Цвят: черна
Капацитет: 210/5%
Производител: HP

Черна глава C9364EE

290202
!
Модел принтер: HP DJ D4160/5940/6940/6980, Officejet 6310, Photosmart 2575/8050
Оригинален №: C9364EE
Вид: глава № 337, 11 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 400/5%
Производител: HP

Чернa глава C8765EE

290198
!
Модел принтер: HP DJ 5740/ 6540,/6840/9800/460 mobile, PSC 1510/1610/2355, Photosmart C3180/2575/2610/2710/8050/8150/8450/8750, Officejet 6210/7210/7310/7410
Оригинален №: C8765EE
Вид: глава № 338, 11 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 450/5%
Производител: HP

Черна глава C8767EE

290193
!
Модел принтер: HP DJ 5940/5740/6620/6540/6840/6940/6980/9800, PSC 2355, PhotoSmart D5160/8150/8450/2610/2710, OfficeJet 7310/7410/6210
Оригинален №: C8767EE
Вид: глава № 339, 21 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 800/5%
Производител: HP

Черна глава C9504EE

290190
!
Модел принтер: HP DJ 5940/5740/6620/6540/6840/6940/6980/9800, PSC 2355, PhotoSmart D5160/8150/8450/2610/2710, OfficeJet 7310/7410/6210
Оригинален №: C8767EE
Вид: глава № 339, 21 мл 2бр.
Цвят: чернa
Капацитет: 2х860/5%
Производител: HP

Цветна глава C9361EE

290118
!
Модел принтер: HP Deskjet 5440/D4160, PSC 1510, PhotoSmart C3180/C4180/2575/7850, Officejet 6310
Оригинален №: C9361EE
Вид: глава № 342, 5 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 175/5%
Производител: HP

Цветна глава C8766EE

290199
!
Модел принтер: HP DJ 5940/5740/6540/6840/6940/6980/460 mobile, PSC 1610/2355, Photosmart C3180/C42180/D5160325/375/2610/2710/8150/8450, Officeje t7310/7410
Оригинален №: C8766EE
Вид: глава № 343, 7 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 260 снимки
Производител: HP

Цветна глава C9363EE

290194
!
Модел принтер: HP DJ D4160/5740/5940/6620/6540/6840/6940/6980/9800, PhotoSmart C3180/C4180/ D5160/2575/7850/8150/8450, OfficeJet 7210/73107410/6210, PSC 1510/1610/2350
Оригинален №: C9363EE
Вид: глава № 344, 14 мл
Цвят: цветна
Капацитет: 450 снимки
Производител: HP

Черна глава C8719EE

290223
!
Модел принтер: HP Photosmart C5180/C6180/3110/3210/3310/D7160/8250, PS 3210/3310
Оригинален №: C8719EE
Вид: глава № 363, 17 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 800/5%
Производител: HP

Черна глава C8721EE

290203
!
Модел принтер: HP Photosmart C5180/C6180/3110/3210/3310/D7160/8250, PS 3210/3310
Оригинален №: C8721EE
Вид: глава № 363, 6 мл
Цвят: чернa
Капацитет: 300/5%
Производител: HP

Черна глава CC640EE

290250
!
Модел принтер: HP Deskjet D2560 , Deskjet F4283 All-in-One
Оригинален №: CC640EE
Вид: глава № 300
Цвят: чернa
Капацитет: 200/5%
Производител: HP

Черна глава CC641EE

290251
!
Модел принтер: HP Deskjet D2560 , Deskjet F4283 All-in-One
Оригинален №: CC641EE
Вид: глава № 300XL
Цвят: чернa
Капацитет: 600/5%
Производител: HP

Цветна глава CC643EE

290253
!
Модел принтер: HP DJ D2560, F4283 All-in-One
Оригинален №: CC643EE
Вид: глава № 300
Цвят: цветна
Капацитет: 165
Производител: HP

Цветна глава CC644EE

290254
!
Модел принтер: HP DJ D2560, F4283 All-in-One
Оригинален №: CC644EE
Вид: глава № 300XL
Цвят: цветна
Капацитет: 440
Производител: HP

Черна глава CC653AE

290249
!

Модел принтер: HP Officejet J4580,4660,4680

Оригинален №: CC653AE
Вид: глава № 901
Цвят: черна
Капацитет: 200
Производител: HP

Черна глава CC654AE

290255
!

Модел принтер: HP Officejet J4580,4660,4680

Оригинален №: CC654AE
Вид: глава № 901XL
Цвят: черна
Капацитет: 700
Производител: HP

Цветна глава CC656AE

290252
!

Модел принтер: HP Officejet J4580,4660,4680

Оригинален №: CC656AE
Вид: глава № 901
Цвят: цветна
Капацитет: 360
Производител: HP

Черна глава CB321EE

290270
!

Модел принтер: HP Photosmart Premium with fax, HP Photosmart B8550

Оригинален №: CB321EE
Вид: глава № 364XL
Цвят: черна
Капацитет: 800
Производител: HP

Цветна глава CB323 синя

2902691
!

Модел принтер: HP Photosmart Premium with fax, HP Photosmart B8550

Оригинален №: CB323 CYAN
Вид: глава № 364XL

Капацитет: 750
Производител: HP

Цветна глава CB324 червена

2902692
!

Модел принтер: HP Photosmart Premium with fax, HP Photosmart B8550

Оригинален №: CB324 MAGENTA
Вид: глава № 364XL

Капацитет: 750
Производител: HP

Цветна глава CB325 жълта

2902693
!

Модел принтер: HP Photosmart Premium with fax, HP Photosmart B8550

Оригинален №: CB325 YELLOW
Вид: глава № 364XL

Капацитет: 750
Производител: HP