Рецепции

!

Рецепция

150438
!

Срок на доставка 7 дни.

Многофункционална рецепция с елегантен вид.

Изключително удобно вътрешно пространство с възможност за различно подреждане.

Два контейнера с четири чекмеджета и заключване, монтирани към горния плот.

Височина 120см.

Размери 200х200см.

Рецепция BN01 140х70х110см.

172007
!

Срок на доставка 20 дни.

Рецепция BN02 120х70х115см.

172005
!

Срок на доставка 20 дни.

Рецепция BN04 160х70х115см.

172001
!

Срок на доставка 20 дни.

Рецепция стъклен плот BN08, 135 х 80 х 115 см

172002
!
Срок за доставка: 20 дни

Рецепция стъклен плот BN09, 200 х 80 х 115 см

172004
!
Срок за доставка: 20 дни

Рецепция стъклен плот BN10, 235 х 80 х 115 см

172003
!
Срок за доставка: 20 дни

Рецепция подсилен плот BN11, 135 х 80 х 115 см

172009
!
Срок за доставка: 20 дни

Рецепция подсилен плот BN12, 200 х 80 х 115 см

172006
!
Срок за доставка: 20 дни

Рецепция подсилен плот BN13, 235 х 80 х 115 см

172008
!
Срок за доставка: 20 дни