Ротационни етажерки

!

Диаметър 80 см, височина 87 см, 2 нива, до 48 класьора

181412
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 122 см, 3 нива, до 72 класьора

181413
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 157 см, 4 нива, до 96 класьора

181414
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 192 см, 5 нива, до 120 класьора

181415
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 227 см, 6 нива, до 144 класьора

181431
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 87 см, 2 нива, до 64 класьора

181416
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 122 см, 3 нива, до 96 класьора

181417
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 157 см, 4 нива, до 128 класьора

181418
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 192 см, 5 нива, до 160 класьора

181419
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 227 см, 6 нива, до 192 класьора

181430
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 83 см, 2 нива, до 48 класьора

181420
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 119 см, 3 нива, до 96 класьора

181421
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 154 см, 4 нива, до 128 класьора

181422
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 190 см, 5 нива, до 160 класьора

181423
3-5 дни

Диаметър 80 см, височина 226 см, 6 нива, до 192 класьора

181429
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 83 см, 2 нива, до 64 класьора

181424
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 119 см, 3 нива, до 96 класьора

181425
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 154 см, 4 нива, до 128 класьора

181426
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 190 см, 5 нива, до 160 класьора

181427
3-5 дни

Диаметър 93 см, височина 226 см, 6 нива, до 192 класьора

181428
3-5 дни

Rotafile Orgaset

132933
3-5 дни

Практичен модул с разделители, за вертикално съхраняване до 120 папки.

132930
3-5 дни

Rotafile Quick Shelf

132931
3-5 дни

Rotafile комплект 5 колелца

132934
3-5 дни