Датници

!

Датник Mini Dater S120,4mm , тампон Е/10

300191
!
s120
Самоомастиляващи се печат–датници.

Комбиниран датник с текст Mini Dater S160, 5 х 25 mm, тампон Е/10

300192
!
print_s160