Широкоформатни хартии - инжинерна и плотерна

!

Инженерна хартия

2205
!
Висококачествена хартия за работа с широкоформатни принтери, копирни машини и цифрови устройства.
Перфектно качество на отпечатъка при 360 и 720 dpi.
Гарантирано фотографско качество на изображението.

Плотерна и копирна хартия Multi-jet

2207
!
Висококачествена хартия за работа на широкофор-матни принтери, копирни машини и цифрови устройст-ва.
Предлага се на рула.
Плътност 90 г/м2.