Хартия за факс, телекс, Navtex апарати

!

Факс хартия

2201
!

Телексна хартия 62м. двупластна

!

Телексна хартия 31м. двупластна

!

Телексна хартия 62м. еднопластна

Телексна хартия 62м. еднопластна
!

NAVTEX хартия 80мм x 30м

NAVTEX хартия 80мм x 30м
!

NAVTEX хартия 110мм x 30м

NAVTEX хартия 110мм x 30м
!