Тетрадки с твърди корици

!

Тетрадка с твърди корици 17 х 25 см

190412
!
Тетрадка 80 листа.
Гръб, изработен от книговинилно платно.
Изработени от рециклирана хартия, 48 г.

Тетрадка с твърди корици, 17 х 25 см

190413
!
Тетрадка 100 листа.
Гръб от книговинилно платно.
Изработени от рециклирана хартия, 48 г.

Тетрадка с твърди корици 21 х 29 см

190414
!
Тетрадка 80 листа.
Гръб, изработен от книговинилно платно.
Изработени от рециклирана хартия, 48 г.

Тетрадка с твърди корици, 21 х 29 см

190415
!
Тетрадка 100 листа.
Гръб от книговинилно платно.
Изработени от рециклирана хартия, 48 г.

Тетрадка с твърди корици, 25 х 35 см

190416
!
Тетрадка 100 листа.
Гръб от книговинилно платно.
Изработени от рециклирана хартия, 48 г.

Тетрадка с твърди корици, 21 х 29 см, 200 листа

190426
!
Тетрадка 200 листа.
Гръб от книговинилно платно.
Изработени от рециклирана хартия, 48 г/м2.