present

Офис техника под наем.

Посочените цени са за 24 часа.

!

Мултимедиен проектор

262
!

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Преносим компютър

263
!

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Шрайбпроектор/Диапроектор

264
!

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Флипчарт

268
!

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Екран 150*150 см

265
!

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Екран 180*180 см

266
!

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Екран 200*200 см

264
!

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Копирна машина/принтер/факс

269
!

Цената вклюва 1000 копия за целия договорен период!

Всяко копие над тази бройка се заплаща по 0,10 лв.