present

Офис техника под наем.

Посочените цени са за 24 часа.

!

Мултимедиен проектор

262

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Време за доставка:3-5 дни

Преносим компютър

263

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Време за доставка:3-5 дни

Шрайбпроектор/Диапроектор

264

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Време за доставка:3-5 дни

Флипчарт

268

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Време за доставка:3-5 дни

Екран 150*150 см

265

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Време за доставка:3-5 дни

Екран 180*180 см

266

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Време за доставка:3-5 дни

Екран 200*200 см

264

Наем за ползване до 24 часа!

Специални цени за наемане за повече от 1 ден!

Време за доставка:3-5 дни

Копирна машина/принтер/факс

269

Цената вклюва 1000 копия за целия договорен период!

Всяко копие над тази бройка се заплаща по 0,10 лв.

Време за доставка:3-5 дни