MAS
130901

Мокрилник MAS 580

Мокрилник за навлажняване на пръстите.
Незаменим при продължителна работа с хартии, банкноти.