300181
printer20

Печат Printer 20, 14 х 38 мм, тампон Е/20

Самоомастиляващи се печати с правоъгълно клише.
Прозорец на корпуса за набрания текст.