1907

Тампони за джобни механизми Colop Е/Pocket Stamp