Перманентен маркер BIC 2000

130254
Цвят на писане: черен, син, червен или зелен

Дебелина на писане - 2.5 мм

Объл връх.

За всички повърхности, стъкло, пластмаса, дърво, кашони, кожа.

Мастило на спиртна основа с неутрална миризма.

!
 << Назад